Alkoholu nesaturošs izsmidzināms dezinficējošs līdzeklis rokām (Non alcoholic disinfectant spray) | GMT BEAUTY

produkta apRaksts

Bez  krāsas un smaržas. Antimikrobiālais līdzeklis paredzēts lietošanai veselības  aprūpes iestādēs un personīgajā higiēnā roku dezinfekcijai. Tā divkāršās  biocīdās un aizsargājošās īpašības nodrošina augstu iedarbību pret  baktērijām, aļģēm, sēnītēm un apvalkotiem vīrusiem. Paredzēts organisko  piesārņotāju noņemšanai.

Brīdinājums!  Kaitīgs, ja norij. Sargāt no bērniem. Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti.  Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas  apkārtējā vidē. Atbrīvoties no satura/tvertnes atbilstoši vietējiem/  nacionālajiem noteikumiem.
   NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir  slikta pašsajūta.
   Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: +371 67042473

Produkta cena:
3.65 EUR

Pirkšanas iespējas

Piegādes iespējas

Pirkt no tirgotāja!
Kontakti ar tirgotāju un citi produkti

Mani favorīti

Jūsu favorītu sarakstā pagaidām nekā nav!
Jūsu izvēles ielādējas!