Alkoholu nesaturošs dezinfekcijas gels rokām (Disinfectant gel) | GMT BEAUTY

produkta apRaksts

Bez  krāsas un smaržas. Glicerīna un oligosaharīdu kombinācija nodrošina dziļu  mitrināšanu, saglabājot jūsu roku ādu maigu un zīdainu. Antimikrobiālais  līdzeklis paredzēts lietošanai veselības aprūpes iestādēs un personīgajā  higiēnā roku dezinfekcijai. Tā divkāršās biocīdās un aizsargājošās īpašības  nodrošina augstu iedarbību pret baktērijām, aļģēm, sēnītēm un apvalkotiem  vīrusiem. Paredzēts organisko piesārņotāju noņemšanai. Gels izžūst dažu  sekunžu laikā.Reģistrācijas numurs: LV19072017/5685

Brīdinājums!  Kaitīgs, ja norij. Sargāt no bērniem. Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti.  Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas  apkārtējā vidē. Atbrīvoties no satura/tvertnes atbilstoši  vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.
   NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir  slikta pašsajūta.
   Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: +371 67042473

Produkta cena:
3.50 EUR

Pirkšanas iespējas

Piegādes iespējas

Pirkt no tirgotāja!
Kontakti ar tirgotāju un citi produkti

Mani favorīti

Jūsu favorītu sarakstā pagaidām nekā nav!
Jūsu izvēles ielādējas!